Regels

Algemeen - Advertentie regels

Leuk dat je een zoekertje bij ons plaatst! Wij raden je aan om vooraf nog eens goed onze regels en gebruikers voorwaarden te lezen.

Er zijn een aantal regels die wij graag onder uw aandacht brengen:

Als u een profiel aan maakt zijn er de volgende punten niet toegestaan: 

 

Gebruikers namen:

1 Racistische of discriminerende namen of nicknames worden zonder enige uitleg onmiddellijk verbannen.

2 Niet volledige profielen, misleidende profielen, profiel namen van derden, worden zonder enige uitleg onmiddellijk verwijdert.

Advertenties Zoekertjes:

Misleidende en discriminerende zoekertje (advertenties) zijn niet toegestaan.

Inhoudende tekst die niet overeen stemt met het zoekertje.

Discriminerende tekst of Racistische woorden in de beschrijving van het zoekertje.

Valuta bedragen, gewichten, kilometers, en andere cijfers die niet in overeen stemming zijn met het aangeboden object zoals:  "1 paar dames schoenen maat 38 met een prijs aanduiding van 999999.99

 

 

Chat regels

Algemene Chatregels

De chat is er voor een snelle communicatie mogelijk te maken, en dient alleen voor vraagstellingen en antwoorden van het betreffende zoekertje, hou het netjes, echter bij misbruik loopt u de kans verwijderd te worden van het platvorm en er geen toegang tot de website meer mogelijk is.

1 Geen spam (ongewenste reclame)/Geen schadelijke bestanden doorsturen, woorden etc
Spam omvat alle ongewenste uitnodigingen zoals het verspreiden van namen telefoon nummer e- mail adressen en persoonlijke informatie. 

Reclame doorsturen resulteert in een onmiddellijke blokkade van uw account op Opisop.be

2 Geen flood/lineflood:

 Flood wil zeggen geen onnodige letters, cijfers, cymbolen zoals

: awerfewfqf

: 424234324

: @#$%^&&*

een voorbeeld van lineflood: Halllllllllllooooooooooooooooo

3 Geen teksten op het chatkanaal kopiëren.

Om misbruik te voorkomen is het niet toegelaten teksten en afbeeldingen van OpisOp.be te kopiëren.

4 Geen hoofdletters:

Hierbij bedoelen wij dat uw vraag of antwoord via de chat niet alleen uit hoofdletters bestaat dat is hetzelfde als naar iemand roepen voorbeeld:  "HALLO WAT WIL JE HEBBEN VOOR DEZE PARTIJ " er zijn hulpgroepen die u hierbij kunnen helpen uw uitdrukking te beheersen.

 

5 Geen geruzie of vuil taalgebruik.

Het is niet de bedoeling dat uw taalgebruik vulgair of beledigend is. Het zijn nog steeds mensen waar je tegen praat en wat respect op zijn plaats is niets teveel. Probeer een ruzie ook zoveel mogelijk te vermijden, wees wat verdraagzaam.
Wanneer er toch ruzie gemaakt wordt of wordt gescholden, dan zullen alle betrokken personen verwijderd worden van OpisOp.be, zonder onderscheid.

6 Persoonlijke gegeven, verspreiden.

Deze regel is er eigenlijk enkel ter bescherming van u zelf. Indien je andere gegevens via de chat openbaar maakt zoals e-mail adressen adressen, bank gegevens of gegevens van derden. Hetzelfde geldt voor jouw e-mailadres of telefoonnummer. Wanneer je één van deze privégegevens op de chat is dat voor uw eigen risico.

7 Taal

Aangeraden word de taal te gebruiken die door adverteerder is gebruikt, bijvoorbeeld iemand heeft een Nederlands talig zoekertje staan antwoord dan in het Nederlands.

 

8 Geen ongewenste HTML (of scripts met triggers)

Het systeem accepteert geen HTML en of scripts en worden ook niet getoond de administartor van OpisOp.be zal hiervan bericht krijgen en u loopt het risico dat uw profiel verwijdert wordt van OpisOp.be      


9 Geen racisme, discriminatie, pornografie/pedofilie/prostitutie/escort, werkaanbiedingen, werk zoeken, geldaanbiedingen of geld zoeken, ...

Gezien elkeen die connecteert met onze server, geacht wordt de Belgische wetgeving te volgen, zijn wij bijzonder strikt op deze regel.
Elkeen van deze begrippen leiden resulteert in een onmiddellijke blokkade en verwijdering van uw account op Opisop.be

 

OpisOp kan helaas geen garantie geven over de echtheid of correctheid van geplaatste zoekertje - advertentie(s).

 

 

 

 

Contacten

Contacten

Binnen de Contacten rubriek en rubriek 18+ is het niet toegestaan om pornografisch beeldmateriaal en/of diensten aan te bieden. Ook erotisch getinte advertenties en afbeeldingen zijn niet toegestaan.

In deze rubriek gelden alle wettelijke verplichtingen. 

Onder erotisch verstaan wij: o.a zichtbare billen tepels, penis en vagina. 
Bovenkleding moet altijd zichtbaar zijn en mag niet doorschijnen als er geen ondergoed wordt gedragen. 

Commerciële (profiel)advertenties in Contacten moeten voldoen aan de onderstaande kenmerken:

 • De advertentie heeft een aanklikbare URL/Website link. 
 • Er staat helder in de tekst dat je je moet inschrijven/aanmelden.
 • Wanneer voor het versturen van flirts, credits en berichten direct betaald moet worden, dienen de (vanaf) kosten in de advertentie vermeld te worden. Is alleen een eerste (aantal) bericht(en) gratis, dan dient ook dit in advertentie vermeld te worden, maar is een (vanaf) prijs niet verplicht.

Daarnaast horen advertenties in deze rubriek te voldoen aan de nieuwe ethische code treedt in werking op 1 juli 2011.

Het gaat onder meer om de regels over de inschrijving op of de bestelling van een betalende berichtendienst, de nieuwe toegangsregels voor spelletjes en het waarschuwingsbericht telkens als tien euro uitgegeven is.

Bron: Koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie, BS 21 juni 2011

 

 

OpisOp kan helaas geen garantie geven over de echtheid of correctheid van geplaatste zoekertje - advertentie(s). 

Dieren en Benodigdheden

OpisOp is dierenvriendelijk en hecht veel waarde aan het welzijn van dieren.

 

In deze rubriek gelden alle wettelijke verplichtingen. 

Honden en katten mogen niet meer geplaatst worden zonder herkenningsnummer van de FOD Volksgezondheid Afdeling dierenwelzijn,

gelegen Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel, website www.health.fgov.be (dieren en planten), tel. +32 (0)2 524.71.11.

Er kan pas een HK-nummer aangevraagd worden vanaf het moment dat iemand 2 nestjes per jaar heeft.

Iemand die bijvoorbeeld zijn hond wil verkopen door allergie van kind, kan geen nummer aanvragen.

Ook voor het oppassen op honden/katten bij u thuis heeft u een HK-nummer nodig.

We kunnen enkel de wetgeving respecteren. Hier worden hele hoge boetes zowel voor ons en voor u als adverteerder opgelegd!

Er kunnen in deze rubriek geen zoekertjes geplaatst worden zonder HK-nummer.

 

Op de CITES-webpagina's van de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid vindt u meer informatie over wat mag en niet mag op het vlak van

De Europese Unie heeft ook een website met de regelgeving in verband met het importeren of exporteren van exotische dieren en planten(externe website). De site (in het Engels) is vooral bedoeld voor handelaars, maar bevat ook nuttige informatie voor toeristen en andere reizigers:

 • wat mag ik (niet) meebrengen vanuit welke regio's (levende dieren of dierlijke producten zoals voeding en souvenirs) ?
 • welke documenten moet ik hebben voor welke soorten ?

 

 Algemene informatie:

Huisdierinfo.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

https://www.lne.be/erkende-inrichtingen-dierenwelzijn 

 

 

E-mail

Het gebruik van e-mail op de website is geheel voor eigen risico.

Wanneer u via de website een e-mail krijgt van een potentiële klant zal de verzender uw email adres niet kunnen zien.

u bent zelf vrij om hier op te antwoorden, indien u dit doet zal de verzender uw e-mail adres wel kunnen zien.

Wij raden u daarom aan om zoveel mogelijk de chat functie te gebruiken.   

 

OpisOp kan helaas geen garantie geven over de echtheid of correctheid van geplaatste zoekertje en of de inhoud van caht en e-mail berichten van de advertentie(s).

Erotiek

Erotiek

Binnen de Contacten rubriek en rubriek 18+ is het niet toegestaan om pornografisch beeldmateriaal en/of diensten aan te bieden. Ook erotisch getinte advertenties en afbeeldingen zijn niet toegestaan.

In deze rubriek gelden alle wettelijke verplichtingen. 

Onder erotisch verstaan wij: o.a zichtbare billen tepels, penis en vagina. 
Bovenkleding moet altijd zichtbaar zijn en mag niet doorschijnen als er geen ondergoed wordt gedragen. 

Het is niet toegestaan om met meer dan 1 account te registreren met uitzondering van onze Api-klanten.

Commerciële (profiel) advertenties in Contacten moeten voldoen aan de onderstaande kenmerken:

 • De advertentie heeft een aanklikbare URL/Website link. 
 • Er staat helder in de tekst dat je je moet inschrijven/aanmelden.
 • Wanneer voor het versturen van flirts, credits en berichten direct betaald moet worden, dienen de (vanaf) kosten in de advertentie vermeld te worden.
 • Is alleen een eerste (aantal) bericht(en) gratis, dan dient ook dit in advertentie vermeld te worden, maar is een (vanaf) prijs niet verplicht.​

Advertenties van SMS-diensten dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De advertentie mag uitsluitend in de Erotische subrubriek “SMS diensten” worden geplaatst.
 • Vermelden van het tarief per ontvangen bericht in het daarvoor bestemde prijsveld ('Prijs').
 • Vermelden of het om een eenmalig bericht gaat of een abonnement.
 • In het geval van een abonnement moet de frequentie van de berichten vermeld worden en hoe men zich af kan melden.

Daarnaast horen advertenties in deze rubriek te voldoen aan de nieuwe ethische code treedt in werking op 1 juli 2011.

Het gaat onder meer om de regels over de inschrijving op of de bestelling van een betalende berichtendienst, de nieuwe toegangsregels voor spelletjes en het waarschuwingsbericht telkens als tien euro uitgegeven is.

Bron: Koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie, BS 21 juni 2011

 

 OpisOp kan helaas geen garantie geven over de echtheid of correctheid van geplaatste zoekertje - advertentie(s).

Immo

Wie onroerende goederen te koop stelt of voor meer dan negen jaar verhuurt in een gemeente met een goedgekeurd

plannen- en vergunningenregister, moet rekening houden met bijzondere informatieverplichtingen in de publiciteit.

Wie de verplichting niet naleeft, is strafbaar. Elke adverteerder is zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van deze informatie.

In deze rubriek gelden alle wettelijke verplichtingen. 

Een advertentie moet een antwoord op volgende vragen bevatten:

 1. Is er voor het goed een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen uitgereikt?

  Vg

  Vergunning uitgereikt

  Gvg

  Geen vergunning uitgereikt

 2. Wat is de meest recente stedenbouwkundige bestemming, zoals vermeld in het plannenregister?

  Wg

  Woongebied

  WgLk  Woongebied met landelijk karakter 

  Wche

  Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde

  Wp

  Woonpark

  Wug

  Woonuitbreidingsgebied

  Igb

  Industriegebied

  Iab

  Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen

  Gdr

  Gebied voor dagrecreatie

  Gvr

  Gebied voor verblijfsrecreatie

  Ag

  Agrarisch gebied

  Lwag

  Landschappelijk waardevol agrarisch gebied

  Bg

  Bosgebied

  Ng

  Natuurgebied

  Nr

  Natuurreservaat

  Pg

  Parkgebied

 3. Is er voor het goed een dagvaarding of herstelvordering (vonnis) uitgebracht?
  • Welke beslissingen zijn er in de zaak genomen?
  • Werd voor het goed een bestuurlijke maatregel (besluit) uitgebracht?
  • Of is een dergelijke maatregel hangende?

  Dv

  Dagvaarding uitgebracht

  Ho

  Rechterlijke herstelmaatregel opgelegd

  Bo

  Bestuursdwang opgelegd

  Lod

  Last onder dwangsom opgelegd

  Ms

  Minnelijke schikking aangegaan

  Gmo

  Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd

 4. Rust er op het goed een voorkooprecht in het kader van een uitvoeringsplan?

  Vkr

  Voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

  Gvkr

  Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

 5. Is er voor het goed een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing?

  Vv

  Verkavelingsvergunning

  Gvv

  Geen verkavelingsvergunning

Om te voldoen aan de wettelijke richtlijnen moeten advertenties op het internet de volledige tekst bevatten.

Afkortingen zijn niet toegelaten op internet. voor meer informatie Ruimtelijke Ordening

HOOFDKANTOOR

Ferrarisgebouw, 3de verdieping.
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
T 02 553 80 11 | F 02 553 83 05
omgeving@vlaanderen.be

Het Departement heeft een locatie in elke provincie:

Antwerpen 
Anna-Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111 - 113, bus 52
2018 Antwerpen
T 03 224 65 20 | F 03 224 65 60 

Limburg 
Hendrik Van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50, bus 1
3500 Hasselt
T 011 74 21 00 | F 011 74 21 99  

Oost-Vlaanderen 
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 90
9000 Gent
T. 09 276 24 00| F 09 276 24 01

Vlaams Brabant 
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 - bus 91
3000 Leuven
T 016 66 58 50 | F 016 66 58 55

West-Vlaanderen 
Jacob Van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1.2 bus 91
8200 Brugge
T 050 24 82 00 | F 050 24 82 05 

OpisOp kan helaas geen garantie geven over de echtheid of correctheid van geplaatste zoekertje - advertentie(s).

Verboden advertenties

Lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen producten of diensten die niet zijn toegestaan op OpisOp, ongeacht de rechtsgeldigheid:

 1. Aandelen, effecten en andere waardepapieren
 2. Aanstootgevend materiaal
 3. Affiliateprogramma sites waarop verwezen wordt naar affiliateprogramma’s
 4. Alcoholhoudende drank met een alcoholpercentage van 15% of hoger. Voor verkoop van alcoholhoudende drank met een alcoholpercentage van minder dan 15% geldt dat deze alleen mag worden verkocht aan afnemers van 18 jaar of ouder. De verkoper is verantwoordelijk voor de controle op leeftijd op basis van bijvoorbeeld een identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs.
 5. Anabole steroïde
 6. Apparaten die de kilometerteller wijzigen
 7. Apparaten/elektronica die kabel- of satelliettelevisieprogramma’s decoderen of de toegang daartoe vergemakkelijken zonder vereiste toestemming of betaling (inclusief het aanzetten tot dit soort activiteiten) zoals cardsharing. 
 8. Beschermde dieren, producten van dieren en planten
 9. Boogsport gerelateerde items
 10. Cultureel erfgoed
 11. Defecte en/of teruggehaalde objecten
 12. Drugs en hieraan verwante middelen
 13. Eigendom van de overheid
 14. Elektronische apparatuur die niet is voorzien van een CE-markering
 15. E-mailbestanden; het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarnaar er naar een website verwezen wordt waarbij klanten een e-mailadres in achter moeten
 16. Erectiemiddelen zoals Viagra, Kamagra, Camagra, Cialis, Venicon, Libidoforte, Libidofemme,Levitra.
 17. Erotisch getinte foto’s/teksten, erotische artikelen en hieraan verwante producten en diensten mogen; deze mogen uitsluitend worden geplaatst in de Erotiek rubriek.
 18. Explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen
 19. Financiële producten en diensten (aanbieden van of vragen om sparen, lenen, beleggen en verzekeren) zonder vergunning of een goedgekeurd prospectus van de AFM.
 20. Foto’s waarop geslachtsdelen zichtbaar zijn
 21. Geneesmiddelen conform het CBG
 22. (Geprogrammeerde) smartcards
 23. Gereedschappen voor het openen van sloten, zoals klop- en slagsleutels, moedersleutels en slotentrekkers.
 24. Gestolen waar
 25. GSM/GPS blokkers en jammers
 26. Hardware- of software-emulatoren (DSS)
 27. Inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten,  producten of diensten aan te bieden die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten,handelsmerken, domeinnamen en portretrechten.
 28. Kans- en piramidespelen
 29. Kilometertellercorrectie apparatuur
 30. Kogelvrijevesten/kleding
 31. Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid
 32. Leningen zonder BKR-toetsing
 33. Medische hulpmiddelen waarvoor een medisch voorschrift nodig is
 34. Mensen, lichaamsdelen – en stoffen
 35. Mod-chips, spelconsoles en spelsoftware die ontworpen zijn om auteursrechtelijke bescherming te omzeilen
 36. Multi-level marketing en/of software waarmee Multi-level marketing mogelijk wordt
 37. Navigatiesystemen met illegale kaarten
 38. Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen
 39. Overeenkomsten
 40. Persoonsgebonden toegangsbewijzen voor concerten, sportwedstrijden en andere evenementen
 41. Politieverklikkers
 42. Post-/inschrijfadressen aanbieden/vragen
 43. Programmeer apparatuur voor smartcards en zogenaamde 'unloopers' 
 44. “Snel geld verdienen” advertenties en advertenties voor multi-level marketing ondernemingen
 45. SMS-diensten en/of 090x telefoonnummers (behalve in subrubriek 0906-lijnen zie Erotiek)
 46. Tabak, sigaretten en sigaren
 47. Uitdagende en erotische kleding op een model; buiten de Erotiek rubriek mag dit soort kleding, inclusief ondergoed en lingerie alleen op een pop of los ge-etaleert worden
 48. Valse valuta en valse postzegels
 49. Verzendlijsten en persoonlijke gegevens
 50. Virtuele (game) producten, online spelkarakters, game accounts en virtuele valuta 
 51. Vuurwerk
 52. Wapens, messen, airsoftapparaten en daaraan gerelateerde objecten zoals lucht-, gas- of veerdrukwapens; (BB) guns, luchtbuksen ect.
 53. Verboden voorwerpen:
  • voorwerpen met Ku Klux Klan (KKK) vermelding of logo, voorwerpen met symbolen van nazi's, zoals het SS doodshoofd, de SS runen, het hakenkruis, swastika en originele of replica Duitse uit de Tweede wereldoorlog voorwerpen waarop soortelijke symbolen op afgebeeld zijn. 
  • Voorwerpen die wel zijn toegestaan:
  • Originele Duitse postzegels en munten uit de Tweede Wereldoorlog, ongeacht het feit of er merktekens op te zien zijn. Historische boeken en films over de Tweede Wereldoorlog of over nazi-Duitsland, ongeacht het feit of er merktekens op te zien zijn.

 Lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen producten of diensten:

Aandelen, effecten en andere waardepapieren
Aanstootgevend materiaal
Cultureel erfgoed
Defecte en/of teruggehaalde objecten
Dieren, producten van dieren en planten
Drugs
Eigendom van de overheid of van derden
Elektronische apparatuur
Explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen
Financiële producten en diensten (sparen, lenen, beleggen en verzekeren)
Frontjes van autoradio’s en/of van ingebouwde navigatiesystemen
Geneesmiddelen
Gestolen waar
Illegale en onveilige objecten en activiteiten
Kans- en piramidespelen
Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid
Levensmiddelen
Medische hulpmiddelen
Mensen, lichaamsdelen – en stoffen
Mod-chips, spelconsoles en spelsoftware
Motortuning (chiptuning) 
Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen
Pornografische en erotische zoekertjes 
Software
Tabak
Valse valuta en postzegels
Verzendlijsten en persoonlijke gegevens
Virtual games
Wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten

Wanneer uw zoekertje(s) (advertentie) niet in overeen stemming is met de wettelijke voorschriften en het beleid van OpisOp.be (Belgaveilingen) betreffende de advertentieregels, kan opisop.be (Belgaveilingen) de betreffende advertentie en/of het account zonder verwittiging en schadeloos stelling verwijderen of blokkeren.

Wij zijn na het verwijderen van een advertentie niet verplicht om eventueel reeds voldane betalingen te restitueren.

OpisOp-Belgaveilingen BVBA is op geen enkele manier aansprakelijk, voor de geplaatste inhoud, schade of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website zie onze regels en voorwaardenCopyright © 2002-2019 OpisOp. Alle rechten voorbehouden. 

Uitgelicht